Geografie komt tot leven.

Door: Peter Op ’t Hof

Digitale geografische kaarten kunnen plat of in 3D worden weergegeven, met het noorden of de loop- of rijrichting boven. Er kan allerlei informatie van externe bronnen aan worden toegevoegd, zoals het weer, verkeersdrukte, de bodemgesteldheid en points of interest, compleet met foto’s, website en/of allerlei andere al dan niet realtime informatie. Ook kunnen gebruikers zelf vaak informatie toevoegen, die veelal gedeeld kan worden met anderen of met iedereen.

In mijn werk heb ik veel te maken met digitale kaarten. Waar ziende gebruikers wellicht niet altijd bij stil staan is dat de kaart niet alleen grafische informatie bevat. Ik kan hier mooi mijn waarde als niet ziende collega aanwenden door mij op de informatie te richten die achter de afbeeldingen schuil gaat. Denk hierbij aan informatie uit landelijke registers als het kadaster, basisadministratie gemeente, VROM, etc. Ingekocht data-materiaal bevat ook informatie als kwaliteitskeurmerk, watermerk voor betrouwbaarheid en heel veel bruikbare metadata. Hier kunnen databases uit de infrastructuur van de organisatie worden toegevoegd.

De ziende gebruiker kan in één oogopslag zien waar het regent, of er een restaurant of museum in de buurt is en of dat open is, welke route een joggende of wandelende kennis aan het afleggen is, hoeveel kilometer iemand waar en wanneer heeft afgelegd, enzovoort.
Deze informatie is ook voor blinde gebruikers beschikbaar; de getoonde informatie heeft allemaal leesbare tekst die zorgt dat er een grafische opbouw gemaakt kan worden.
Deze is via tactiel braille te printen en kan via spraak ook worden gedeeld.

Gelukkig voor blinden en slechtzienden worden kaarten ook vaak gebruikt in situaties dat mensen de blik op de weg moeten houden. Daardoor is de toevoeging van spraak gemeengoed geworden en kunnen blinden/slechtzienden deze informatie ook tot zich nemen. En gelukkig willen zienden graag hoor- en voelbare feedback bij meer belevingsgerichte en gamegeoriënteerde applicaties. Daardoor ontstaat meer een totaalbeleving – voor iedereen. Tip voor wie meer wil weten over alle manieren waarop digitale geografische kaarten worden toegepast: een bezoekje aan Geofort in Herwijnen.http://www.geofort.nl

Er is nog een voordeel aan tactiele en audiofeedback: hij focust de aandacht en filtert de overdosis informatie die visueel wordt gepresenteerd. Uiteraard is het essentieel dat bij die feedback wordt uitgegaan van wat de gebruiker op welk moment wil weten. En wat hij niet wil (of hoeft te) weten. Als dat goed gebeurt, wint de app aan functionaliteit en bruikbaarheid – voor iedereen.

Deze ontwikkelingen hebben al geleid tot een app die voor blinden onmisbaar begint te worden om van A naar Beter te komen: Blindsquare. Die app combineert Foursquare, waar gebruikers invoeren wat – en wie – er in de nabije omgeving is te vinden, met Open Streetmap. En hopelijk leiden deze ontwikkelingen ook tot meer apps, waarbij meer zintuigen geprikkeld worden en het beeldscherm in principe gemist kan worden. Wat denkt u van een flightsimulator zonder beeld, of audiogames met spelers op een hoorbaar Grit van X/Y-coördinaten?

Bent u ondernemer of ontwikkelaar? Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor het stellen van de juiste businessvraag?

Wat is nu voor u leidend?

Kijkt u nu met andere ogen naar de kaart?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *